Loading...

Antoni Pareja Cuadradas – Graphic designer & creative coder

  • Sort by:

TPC graphic designer and coder from Barcelona, began working by his own in 2009 after studing at Eina school and after going through a large number of studios, agencies, and marketing departments.

Specialized in the entire spectrum of graphic design and graphic production as well as in web / digital design. His conceptual style can be labeled as modern -sometimes experimental- and direct, often contradicting or blending with a more minimalistic, subtle, timeless and non-intrusive version of itself.

Amongst the most distinctive aspects articulating his formal speech one can recognise the treatment and composition of type, image, colors, etc. using an straightforward, balanced, honest, contemporary and authentic language divergent with conventionalisms.

For commissions or inquiries of any kind, use the contact details listed below.

Antoni Pareja Cuadradas – Dissenyador gràfic i coder creatiu

  • Ordenar per:

TPC, dissenyador gràfic i coder freelance amb base a Barcelona, comença a treballar pel seu compte el 2009 després d haver estudiat a l'escola Eina i de passar per un bon grapat d'estudis, agències, i departaments de marketing.

Especialitzat en tot l'espectre del disseny i producció gràfica i també en web / digital. El seu estil totalment conceptual, es pot descriure com modern –a vegades experimental– i directe, entra sovint en contradicció o es fusiona amb una altra versió de si mateix més minimalista, subtil, atemporal i no intrusiva.

Entre els tics més característics que configuren el seu discurs formal s'hi poden reconèixer el tractament i composicions de tipografia, imatge, colors, etc. utilitzant un llenguatge desacomplexat, equilibrat, honest, contemporani, autèntic i sempre allunyat de convencionalismes.

Per a comissions o consultes de qualsevol tipus no dubteu en fer servir els següents detalls de contacte.

Antoni Pareja Cuadradas – Diseñador gráfico y coder creativo

  • Ordenar:

TPC, diseñador gráfico y coder freelance con base en Barcelona, comienza a trabajar por su cuenta en 2009 después de estudiar en la escuela Eina y de pasar por un buen número de estudios, agencias, y departamentos de marketing.

Especializado en todo el espectro del diseño y de la producción gráfica y también en web / digital. Su estilo conceptual, se puede describir como moderno -a veces experimental- y directo, suele entrar en contradicción o fusionarse con otra versión de sí mismo más minimalista, sutil, atemporal y no intrusiva.

Entre los tics que configuran su discurso formal se reconocen el tratamiento y composiciones de tipografía, imagen, colores, etc. utilizando un lenguaje sin complejos, equilibrado, contemporáneo, auténtico y alejado de convencionalismos.

Para comisiones o consultas de cualquier tipo puedes utilizar los siguientes datos de contacto.

Colorete:
Restaurant menus.

Maison Matsuri:
Personal project – Designs for textile screen printing.

La Guia de l'Empordà:
Magazine.

Laurent Martin "Lo":
Artist catalog

Can Kenji:
Restaurant menus.

Can Kenji:
Business cards.

Colorín Colorado:
Unused – Pet accesories brand logo.

De Luz:
Lighting brand poster.

Pla d'acollida:
Ngo posters.

Tragaperras:
Illustration for a gambling website.

Doshaburi:
Tote bags.